กิจกรรมต่างๆ | งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

วัวันที่ 13 เมษายน 2559 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลตระการพืชผล ร่วมกับวัดศรีโพธิ์ชัย ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 โดยการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมหลักหลายอย่าง เช่น การตกแต่งรถขบวนแห่นางสงกรานต์ การสรงน้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุ ณ บริเวณ ศาลหลักเมืองตระการพืชผล


จำนวนผู้ออนไลน์ 47 คน

อัพเดท: 2016-04-19 11:13:45
จำนวนเข้าชม 262 ครั้ง