กิจกรรมต่างๆ | มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2559

มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน เมษายน 2559

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผลลงพื้นที่ แจกขนม ผู้สูงอายุและมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, คนพิการ, ผู้ป่วยเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ในเขตเทศบาลตำบลตระการพืชผลประจำเดือน เมษายน 2559


จำนวนผู้ออนไลน์ 68 คน

อัพเดท: 2016-04-19 10:48:26
จำนวนเข้าชม 237 ครั้ง