กิจกรรมต่างๆ | พิธีเปิดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กศน.

พิธีเปิดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กศน.

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยท่านปลัดสมปอง วงศ์คูณ ไปร่วมเป็นเกียรติร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กศน.อำเภอตระการพืชผล มุ่งสู่อุบลราชธานี นครแห่งการอ่านและการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานราชการ สถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่น


จำนวนผู้ออนไลน์ 3 คน

อัพเดท: 2016-04-04 10:08:39
จำนวนเข้าชม 257 ครั้ง