สาธารณะ | โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมูลฐานชุมชนและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชน


จำนวนผู้ออนไลน์ 44 คน

อัพเดท: 2016-01-11 15:31:54
จำนวนเข้าชม 283 ครั้ง