กิจกรรมต่างๆ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุภาพชีวิตผู้สูง

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุภาพชีวิตผู้สูง

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส "สุขอย่างไร ในวัยกล้วยไม้ "บรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล


จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน

อัพเดท: 2015-10-26 10:22:53
จำนวนเข้าชม 234 ครั้ง