กิจกรรมต่างๆ | แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2558

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2558

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ชุมชนในการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2558


จำนวนผู้ออนไลน์ 30 คน

อัพเดท: 2015-10-12 15:20:06
จำนวนเข้าชม 257 ครั้ง