สาธารณะ | แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภพร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2558


จำนวนผู้ออนไลน์ 13 คน

อัพเดท: 2015-08-10 09:43:29
จำนวนเข้าชม 1004 ครั้ง