สาธารณะ | ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐาน

ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐาน

นายสวัสดิ์ รูปคม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานและร่วมต้อนรับ คณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุญชราราม


จำนวนผู้ออนไลน์ 56 คน

อัพเดท: 2015-06-08 09:17:47
จำนวนเข้าชม 248 ครั้ง