การประชุม | ชี้แจงแสดงความเห็นและแนวทางแก้ไขการจัดระเบียบถนนเก

ชี้แจงแสดงความเห็นและแนวทางแก้ไขการจัดระเบียบถนนเก

ประชุมหารือเพื่อชี้แจงแสดงความเห็นและแนวทางแก้ไขการจัดระเบียบถนนเกษมสมบัติและตลาดสดเทศบาลตระการพืชผล ประจำปี 2558


จำนวนผู้ออนไลน์ 77 คน

อัพเดท: 2015-06-08 09:10:54
จำนวนเข้าชม 250 ครั้ง