สาธารณะ | ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ฝายน้ำล้นชุมชนตำบลขุ

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ฝายน้ำล้นชุมชนตำบลขุ

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีอดีต ส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดขนส่งและเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ฝายน้ำล้นชุมชนตำบลขุหลุ


จำนวนผู้ออนไลน์ 51 คน

อัพเดท: 2015-05-27 08:44:06
จำนวนเข้าชม 247 ครั้ง