สาธารณะ | คณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง

หัวหน้าสำนักปลัดเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีกรณีครบวาระ


จำนวนผู้ออนไลน์ 10 คน

อัพเดท: 2015-05-21 10:16:19
จำนวนเข้าชม 1375 ครั้ง