กิจกรรมต่างๆ | ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี

ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการอบรมและสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี นําทีมโดย ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ,คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ,ลูกจ้างประจำ, พนักงานจ้าง


จำนวนผู้ออนไลน์ 53 คน

อัพเดท: 2015-03-31 10:46:28
จำนวนเข้าชม 346 ครั้ง