กิจกรรมต่างๆ | โครงการอบรมและสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ

โครงการอบรมและสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ

โครงการอบรมและสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค.2558


จำนวนผู้ออนไลน์ 76 คน

อัพเดท: 2015-03-31 10:43:21
จำนวนเข้าชม 322 ครั้ง