การประชุม | ประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมชั้นสาม

ประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมชั้นสาม

วันที่ 23 มีนาคม 2558 ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ และ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง จัดประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมชั้นสาม เทศบาลตําบลตระการพืชผล


จำนวนผู้ออนไลน์ 7 คน

อัพเดท: 2015-03-24 15:41:54
จำนวนเข้าชม 265 ครั้ง