การประชุม | ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒน

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒน

เทศบาลตำบลตระการพืชผลจัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2559-2561


จำนวนผู้ออนไลน์ 52 คน

อัพเดท: 2015-03-20 15:36:50
จำนวนเข้าชม 204 ครั้ง