การประชุม | ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒน

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒน

เทศบาลตำบลตระการพืชผลจัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 2559-2561


จำนวนผู้ออนไลน์ 30 คน

อัพเดท: 2015-03-20 15:36:50
จำนวนเข้าชม 255 ครั้ง