กิจกรรมต่างๆ | ร่วมฝึกซ้อมแผนระงับอัดคีภัย

ร่วมฝึกซ้อมแผนระงับอัดคีภัย

ท่านนายก เทศบาลตำบลตระการพืชผล ร่วมฝึกซ้อมแผนระงับอัดคีภัย สถานีตํารวจภูธร อำเภอตระการพืชผล


จำนวนผู้ออนไลน์ 26 คน

อัพเดท: 2015-03-20 15:25:46
จำนวนเข้าชม 702 ครั้ง