กิจกรรมต่างๆ | เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

เวลา 08.00 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตําบลตระการพืชผล พร้อมด้วย ท่านปลัด ,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้อํานวยการกองทุกกอง เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์


จำนวนผู้ออนไลน์ 58 คน

อัพเดท: 2015-02-16 10:31:16
จำนวนเข้าชม 320 ครั้ง