กิจกรรมต่างๆ | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาส

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาส

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้านและคณะกรรมการชุมชน


จำนวนผู้ออนไลน์ 15 คน

อัพเดท: 2015-01-12 15:24:02
จำนวนเข้าชม 378 ครั้ง