ล้างตลาดบ้านดอนโทน

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ล้างตลาดบ้านดอนโทน