มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย ท่านที่ปรึกษาพิเศษ อดีตส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตระการพืชผล มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์