นายกเทศมนตรีตําบลตระการพืชผล อวยพรปีใหม่และมอบของข

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตําบลตระการพืชผล อวยพรปีใหม่และมอบของขวัญปีใหม่ให้ คณะผู้บริหาร,ผู้อำนวยการกองทุกท่านและพนักงานเทศบาลทุกคน