เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ ต้อนรับปีใหม่ 2015

ผลงานของ :

เวลา 08.00 นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตําบลตระการพืชผล เข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ ต้อนรับปีใหม่ 2015