มอบของเป็นกำลังใจให้แก่ ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ

ผลงานของ :

ท่านรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลและหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ออกเยี่ยม มอบของเป็นกำลังใจให้แก่ ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ อำเภอตระการพืชผล