มอบของที่ระลึกอวยพรปีใหม่

ผลงานของ :

สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผลและผู้จัดการ ธนาคารออมสิน มอบของที่ระลึกอวยพรปีใหม่ ให้ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ