ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบข

ผลงานของ :

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบของที่ระลึกและอวยพรปีใหม่ ท่านนายก จันทนา พิทักษ์พรพัลลภ