แข่งขนกีฬา กรีฑานักเรียน สามัคคีเกมส์ ครั้งที่ ๖

ผลงานของ :

นายกำชัย ภู่กำชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล เปิดการแข่งขนกีฬา กรีฑานักเรียน สามัคคีเกมส์ ครั้งที่ ๖ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล ๑ ขุหลุประชาวิทยาคาร