พิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงตาคม วัดบรมธาตุ

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตําบลตระการพืชผล ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานและ พิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงตาคม วัดบรมธาตุ