ประชุมคณะทำงาน,ตัวแทนผู้ประกอบการ

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตําบลตระการพืชผล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานเปิดประชุมคณะทำงาน,ตัวแทนผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการประเมิน ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตลาดถนนคนอยากขาย คนอยากซื้อ