เปิดงาน การแข่งขันกีฬาสีภายใน ศรีโพธิ์ชัยเกมส์

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตําบลตระการพืชผล พร้อมที่ปรึกษานายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันกีฬาสีภายใน ศรีโพธิ์ชัยเกมส์