ดูงานก่อสร้างสะพานและถนนเชื่อมต่อ อบต.ไหล่ทุ่งกับช

ผลงานของ :

นายกเทศมนตรีจันทนา พิทักษ์พรพััลลภ พร้อมที่ปรึกษานายกฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ดูงานก่อสร้างสะพานและถนนเชื่อมต่อ อบต.ไหล่ทุ่งกับชุมชนบ้านดอนใหญ่