เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาปณกิจสงเคราะห์

ผลงานของ :

ท่านที่ปรึกษาพิเศษ อดีตส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภและ คณะผู้บริหาร เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาปณกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.