เปิดงานวัน อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

ผลงานของ :

ท่านที่ปรึกษาพิเศษ อดีตส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภและส่วนราชการต่างๆ ร่วมเปิดงานวัน อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุน ก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย