มอบถังขยะให้ ประชาชน ในโครงการถนนไร้ถังขยะ

ผลงานของ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตําบลตระการพืชผล และ นายกำชัย ภู่กำชัยรองนายกเทศมนตรีตําบลตระการพืชผล มอบถังขยะให้ ประชาชน ในโครงการถนนไร้ถังขยะ