โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตําบลตระการพืชผลนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร