โครงการรวมน้ำใจ ให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานของ :

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นำทีมโดย นายสมปอง วงศ์คูณปลัดเทศบาลตำบลตระการพืชผล นางกิมรวย แป้นทอง รองปลัดเทศบาลตำบลตระการพืชผล นางพูลศรี ศรีเข้ม ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มอบพัดลม ให้โครงการรวมน้ำใจ ให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี