พิธีบวงสรวงพระอมรดลใจ และสมโภชเสามิ่งเมืองตระการพื

ผลงานของ :

นายวีระชาติ ผ่องโชติ นายอำเภอตระการพืชผล , นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล และคณะผู้บริหาร นำข้าราชการ ร่วมพิธีบวงสรวงพระอมรดลใจ และสมโภชเสามิ่งเมืองตระการพืชผล — ที่ หอไตร หนองขุหลุ