งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ที่ หอประชุมอำเภอตระการพืชผล