กิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชน

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชน "โครงการตลาดถนนคนอยากซื้อ คนอยากขาย"