มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอด

ผลงานของ :

นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตระการพืชผล พนักงานเทศบาลทุกคน มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์