จับฉลากเลือกแผงตลาด โครงการตลาดถนนคนเดิน

ผลงานของ :

นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วย ท่านชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภที่ปรึกษาพิเศษคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลทุกคน จับฉลากเลือกแผงตลาด โครงการตลาดถนนคนเดิน