กิจกรรม big cleaning day ตลาด บขส.

ผลงานของ :

กิจกรรม big cleaning day ตลาด บขส.นำทีมด้วย นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยท่านชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภที่ปรึกษาพิเศษคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานเทศบาลทุกคน