คณะอัยการจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมศูนย์คุ้มครองส

ผลงานของ :

คณะอัยการจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมศูนย์คุ้มครองสิทธิ ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เทศบาลและมอบของขวัญให้ท่านนายก