กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงของผู้บริหารข้าราชการและพนั

ผลงานของ :

นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ได้พร้อมใจกันเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อเป็นการแสดงออก ถึงการรักชาติและปฏิบัติตามภารกิจปกป้องสถาบันสำคัญของชาติตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ