ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานของ :

นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสมอบนโนบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ