งานลอยกระทง ณ เทศบาลตำบลตระการพืชผล

ผลงานของ :

นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อม คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานลอยกระทง