ร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต

ผลงานของ :

นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ ร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.สภ.ตระการพืชผล)