โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข"

ผลงานของ :

โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข" นำทีมโดย นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลและผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล,นักศึกษา