นโยบายป้องกันยาเสพติด คสช.ด้วยการประชุมและตรวจหาสา

ผลงานของ :

นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ และคณะผู้บริหาร นโยบายป้องกันยาเสพติด คสช.ด้วยการประชุมและตรวจหาสารเสพติดในพนักงาน