ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมให้กำลัง

ผลงานของ :

นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ อปพร.