งานบุญประเพณี ออกพรรษาแข่งเรือยาว

ผลงานของ :

นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานบุญประเพณี ออกพรรษาแข่งเรือยาว